JEDINEČNOSŤ

joda organika

Vážený návštevník webovej stránky, rozhodli sme sa poukázať na túto skutočnosť hlavne z toho dôvodu, že sa jedná o skutočne slovenský výrobok. Slovenský nielen preto, že sa jeho finalizácia uskutočňuje na Slovensku, ale najmä preto, že jedinečná forma organického jódu, jeho naviazanie s tekvicovým olejom, výroba, balenie, zamestnanci a tiež kapitálové aj ľudské krytie a zdroje sú rýdzo slovenské. Výživový doplnok JODA ORGANIKA® je v plnom rozsahu slovenským objavom a slovenským produktom. Slovensko je síce malá krajina, ale má svojich velikánov známych po celom svete. Medzi takýchto velikánov patria jednoznačne športovci, umelci, ľudia z mnohých profesií, ale nepochybne aj vedci a výskumníci. Vďaka výskumu a šikovnosti práve slovenských vedcov vznikol výživový doplnok JODA ORGANIKA®. Môžeme preto tvrdiť, že k velikánom sa neradia len ľudia, ale aj výsledky ich práce.

A my si Vás s hrdosťou dovoľujeme informovať, že k takýmto velikánom, spomedzi slovenských produktov, ktoré sú už známe aj vo svetovom meradle, patrí aj náš produkt – výživový doplnok JODA ORGANIKA®.

Poukázali sme na „slovenskosť“ nášho produktu, ale stále sme nezodpovedali otázku, v čom tkvie jeho jedinečnosť. V živej prírode sa vo väčšom množstve organická forma jódu nachádza výlučne v organizmoch morských rýb. Vďaka tejto skutočnosti trpia obyvatelia prímorských oblastí menším deficitom jódu ako je to v prípade vnútrozemských oblastí. Žiaľ, je potrebné spomenúť aj to, že napriek tejto skutočnosti je deficit jódu problémom celej ľudskej populácie. Kvôli znečisteniu prírodných zdrojov, nevynímajúc pitnú a morskú vodu, je znečistený aj život v nich. Morské ryby síce ako jediné obsahujú organický jód, ale zároveň sú kontaminované olovom, ortuťou, arzénom a ďalšími toxickými látkami, ktoré následne človek vo forme potravy prijíma do svojho organizmu.

Vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA®, vďaka niekoľkoročnému skúmaniu a vývoju našimi vedcami, sa nachádza organická forma jódu v čistej, pre ľudský organizmus neškodnej forme. 

V závere chceme podotknúť, že napriek jednoduchému pomenovaniu tejto skutočnosti bola cesta k nej dlhá a vonkoncom nie jednoduchá. 

Top
0

Your Cart