ORGANICKÁ A ANORGANICKÁ FORMA JÓDU

Zaujímavou informáciou je, že ľudský organizmus, ktorý obsahuje v priemere 40 až 50 miligramov jódu sa v najväčšom množstve okrem  štítnej žľazy nachádza aj v ostatných endokrinných žľazách a že bola pozorovaná  súvislosť medzi množstvom jódu v týchto orgánoch, ich funkciouochorením. Je známe, že v našich zemepisných šírkach, jód v potravinách a vode, ktoré konzumujeme, vzduch, ktorý dýchame, buď úplne absentuje, alebo sa nachádza v zanedbateľných množstvách, ktoré na pokrytie potreby organizmu  nestačia. Na základ toho boli realizované výskumy zaoberajúce sa ochorením spôsobených deficitom jódu. Výsledkom bolo zistené, že nedostatok jódu spôsobuje disharmóniu  celého organizmu a následne aj rôzne ochorenia. Keď zoberieme do úvahy ešte to, že jód v organickej forme je jeden z najsilnejších antioxidantovimunostimulátorov majúci navyše schopnosť synergizovať  s ostatnými biologický aktívnymi látkami, vychádza nám, že jód v organickej forme  je skutočne  jedinečná látka pre zdravie človeka nepostrádateľná.

V praxi sa však často stretávame s nejasnosťami okolo anorganickejorganickej formy jódu. Rozhodli sme sa Vám vysvetliť tento rozdiel skôr laickejšie.  Toto porovnanie Vám možno bude vyvolávať úsmev na tvarí, no my ju občas používame aj pri styku s odbornou verejnosťou, pretože ich vráti až do školských čiaš a oživí ich pozornosť. Anorganická forma jódu a organická forma jódu sa od seba líšia presne tak ako kameň a bylinka. Asi všetci si pamätáme, že jedno zo základných rozdelení  chémie je delenie na ANORGANICKÚ, alebo aj neživú chémiu a ORGANICKÚ, alebo aj živú chémiu. Snáď takým, pre náš najbežnejším  predstaviteľom  neživej  chémie  bude kameň a najjednoduchšie  vnímaným predstaviteľom  organickej chémie bude bylinka. Vybrali sme tieto dva vzory preto, že chceme takýmto osobitým príkladom poukázať na rozdiel foriem anorganického a organického jódu. Skúste  zjesť  kameň, ak prijmeme predpoklad, že  by sme ho dokázali  zhltnúť  cely, po prechode tráviacim  traktom, neodovzdá  nášmu  telu  nič, alebo skoro nič a dúfajme, že  prirodzeným  spôsobom  sa ho naše telo zbaví. Dokonca je možné, že  počas doby, ktorú v našom tele kameň strávi, nám môže  spôsobiť  aj iste problémy. Obrazne môžeme  povedať, že sme zjedli anorganickú  chémiu. Na rozdiel od kameňa  ak zjeme bylinku(vajce, mäso), zjeme organickú  chémiu, ktorá v našom tele počas doby, ktorý v ňom  strávi odovzdá  nášmu telu nejaké živiny a látky, pričom z jej vylúčením  z organizmu nebudeme mať žiadny  problém. Telo vyživíme aj obohatíme, udržíme  ho v chode, dodáme  mu energiu atď.  Presne  takto to funguje aj so spracovaním  anorganickej a organickej formy jódu.

Anorganickú a organickú formu jódu  od seba odlišuje  spôsob  chemickej väzby, rozdielnosť schopnosti aktivity a pasivity, ktoré  z týchto chemických  väzieb  vychádzajú alebo sú nimi určované  a takisto aj schopnosť  ľudského  alebo živočíšneho  organizmu jednotlivé  väzby  a teda aj jednotlivé formy jódu spracúvať. Živočíšny organizmus je zástupca organickej chémie. Organicky organizmus dokáže spracovať a spoznať organické  formy aj keď sú  pridávané  zvonku. Takže ľudský  organizmus prijíma  organickú formu jódu  ako niečo, čo mu je známe, niečo, čo pozná  a čo je pre neho a u neho vítané.

Nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA®, neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Týmto sa nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA® zaradila medzi jedinečné produkty účinné pri prevencií a predchádzaniu ochorení  spôsobených narušením hladiny jódu v organizme. Veľkou prednosťou novej organickej formy jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA® oproti doposiaľ používaným je to, že jej štruktúra makromolekulárno-organického komplexu je ľudským organizmom veľmi dobre prijímaná a vstrebávaná, tak ako je to u iných produktov organického pôvodu, či už ide o bielkoviny, sacharidy, lipidy a iné. Účinnosť a neškodnosť výživového doplnku JODA ORGANIKA® bola potvrdená tisíckami užívateľov a  boli zaznamenané pozitívne výsledky, vrátane dobrej znášanlivosti a tolerancie, bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vo všetkých sledovaných prípadoch došlo k výraznému zlepšeniu zdravotného stavu. Naše skúsenosti potvrdzujú tieto údaje, lebo organizmus dlhodobo túto dávku toleruje bez akýchkoľvek vedľajších účinkov. Vychádzajúc z prezentovaného sme toho názoru, že nová organická forma jódu vo výživovom doplnku JODA ORGANIKA®, svojim zložením, štruktúrou, účinkom sa ukázala vhodným prostriedkom pri normalizácií  hladiny jódu v organizme.

Súhrn :

Organická forma jódu – je ľudským telom veľmi  dobre prijímaná. Prebytočné množstvo v tele neukladá ale prirodzene vylúči močom, potom a stolicou. Jediná účinná a bezpečná forma jódu pre udržanie každého človeka od vývoja plodu až po starobu.

Anorganická forma  jódu – je pre telo cudzia. Rizikom je, že organizmus túto formu nepozná a prebytočné množstvo ukladá, s čím môžu byť spojené riziká ohrozujúce zdravie človeka.

 

Top
0

Your Cart