ENDOKRINNÝ SYSTÉM

Endokrinný systém ľudského tela je téma, ktorej sa venuje množstvo skutočne rozsiahlych publikácií, skrípt a článkov. Jeho popísanie je téma vysoko odborná, a preto sa Vám už v úvode ospravedlňujeme za stručnosť, ale, žiaľ, tak odbornosť ako aj rozsiahlosť tejto témy nás núti byť výrazne stručnejší aj zrozumiteľnejší. Pre niektoré vysvetlenie použijeme alebo si pomôžeme nejakými podobenstvami práve kvôli ľahšiemu pochopeniu a lepšiemu predstaveniu si tejto problematiky. Keďže ľudské telo ako celok je zložito fungujúci systém, rozdeľujeme ho do mnohých podsystémov, aby sme lepšie pochopili princípy, podľa ktorých fungujú.

Endokrinný systém môžeme považovať za jeden z takýchto podsystémov nášho tela. Endokrinný systém je tvorený sústavou deviatich žliaz. Vymenujeme si ich spôsobom odhora nadol, t.j., budeme postupovať od hlavy cez krk, trup až po jeho spodnú časť.

endo

Žľazy endokrinného systému:

A. Epifýza

B. Hypofýza

C. Štítna žľaza

D. Prištítne telieska

E. Týmus (detská žľaza)

F. Nadobličky

G. Podžalúdková žľaza (pankreas)

H. Vaječníky

I. Semenníky

Skôr než si k jednotlivým žľazám endokrinného systému povieme niekoľko základných informácií, je potrebné uviesť, že endokrinné žľazy produkujú hormóny.

Hormóny sú biologicky aktívne látky, ktorých úlohou je :

  • ovplyvňovať niektoré fyziologické funkcie (dýchanie, tlak, tep, teplota…),
  • zabezpečovať výmenu informácií v organizme – ide o látkové riadenie organizmu.

Hormóny v tele pôsobia na ďalšie časti systému, a to buď priamo alebo nepriamo. Ich funkcie sa navzájom kombinujú, dopĺňajú a ovplyvňujú. Vážený návštevník našej stránky, v ďalšom texte si povieme niekoľko slov ku každej z uvedených endokrinných žliaz. Týmto získame aspoň základnú predstavu o endokrinnom systéme. Celý endokrinný systém potrebuje pre svoje správne fungovanie jód, a to v organickej forme.

A. Epifýza – nachádza sa v hlave, je orgánom citlivosti na svetlo. Jej veľkosť sa s pribúdajúcim vekom zmenšuje. Je hlavným zdrojom serotonínu – hormónu nášho vnútorného šťastia. Serotonín tiež zabezpečuje prenos nervových signálov do celého tela. Počas noci sa serotonín mení na melatonín, čo je hormón našich biologických, životných cyklov (napr. spánok a bdenie). Melotonín tiež ovplyvňuje ďalšie hormóny ako napríklad hormóny menštruačného cyklu a tvorbu zárodočných buniek.

B. Hypofýza – podobne ako epifýza sa nachádza v hlave a rozdeľuje sa na predný a zadný lalok. Predný lalok produkuje šesť hormónov, medzi nimi napríklad rastový, ktorý ovplyvňuje vývin a rast organizmu, tyreotropný, ktorý riadi činnosť štítnej žľazy. Zadný lalok produkuje ďalšie hormóny, medzi inými aj oxytocín, ktorý vyvoláva sťahy maternice.

C. Štítna žľaza – nachádza sa v krku súmerne rozložená po oboch stranách od osi stredu. Štítna žľaza produkuje hormóny tyroxín – prostredníctvom ktorého ovplyvňuje metabolizmus, tvorbu bielkovín, má termoregulačný účinok. Hormón Kalcitonín – ovplyvňuje premenu a ukladanie vápnika a fosforu. Funkcia štítnej žľazy v organizme je podobne ako aj pri ostatných žľazách endokrinného systému nenahraditeľná a nezastupiteľná.

D. Prištítne telieska – sú štyri drobné žľazy, ktoré sa nachádzajú tiež v krku na vrchnej a spodnej strane štítnej žľazy a produkujú hormóny, ktoré ovplyvňujú rast a vývoj kostí ako aj ich pevnosť.

E. Týmus – alebo aj detská žľaza, uložená je za hrudnou kosťou a v dospelosti sa stráca (zaniká). Je zodpovedná za imunitný systém alebo inak obranyschopnosť organizmu.

F. Nadobličky – nachádzajú sa pri obličkách a majú hneď niekoľko funkcií: pomáhajú riadiť hladinu cukru v tele, zvyšujú spaľovanie bielkovín a tukov, kontrolujú objem krvi a pomáhajú riadiť krvný tlak, prispievajú k vývoju sekundárnych pohlavných znakov.

G. Podžalúdková žľaza – známa tiež ako pankreas, produkuje tráviace enzýmy, ktoré pomáhajú pri štiepení tukov, cukrov a sacharidov. Pankreas produkuje tiež inzulín, ktorý pomáha udržiavať stálu hladinu cukru v krvi.

H. Vaječníky – produkujú hormóny, ktoré sú zodpovedné za rozvoj a udržiavanie ženských rysov ako aj za priebeh tehotenstva, ovplyvňujú menštruačný cyklus, a tiež do istej miery plodnosť.

I. Semenníky – produkujú hormóny, ktoré zodpovedajú za rast mužských pohlavných orgánov, vývoj mužských znakov a čŕt, rast svalovej hmoty a sily.

Napriek našej snahe udržať čo najzrozumiteľnejší tón nášho vysvetľovania, nebolo možné vyhnúť sa aspoň základnému vymenovaniu endokrinného systému. Endokrinný systém je sústava žliaz, ktorá spolupracuje a dopĺňa sa. Vo veľmi jednoduchom vyjadrení môžeme povedať, že všetko so všetkým súvisí a jedno bez druhého nemôže fungovať. Vďaka pokroku v medecíne je dnes v mnohých prípadoch možné choré alebo nefunkčné žľazy zo systému odstrániť a chýbajúce hormóny dopĺňať umelo.

Dovolíme si však tvrdiť, že je lepšie takýmto stavom predchádzať. Z tohto dôvodu je potrebné zásobovať a dopĺňať náš organizmus organickým jódom. Práve kvôli tomuto je tu výživový doplnok JODA ORGANIKA s biologicky aktívnym organickým jódom.

Na záver si pre pochopenie uveďme nasledujúci príklad :

Predstavme si naše telo ako jednu veľkú továreň, v ktorej musia byť stroje správne nastavené a po sebe nasledujúce procesy starostlivo zosúladené. Ak je tomu tak, všetko funguje ako hodinky. Ale továreň má aj svojich dodávateľov, či už surovín, paliva, energií, no takisto aj odberateľov hotovej výroby, ale aj odpadu. Celý tento proces je riadený manažmentom, na vrchole ktorého stojí riaditeľ. Ak začnú z nejakého dôvodu viaznuť dodávky alebo sa zastaví odber, začnú sa hromadiť problémy. Pokiaľ stoja na čele továrne schopní riaditeľ a manazment, dokážu menšie problémy riešiť zdatne a za plnej prevádzky. Ale s rastom a množením sa problémov, keď začnú v továrni vypadávať a vynechávať niektoré procesy, dochádza aj ku krízovému riadeniu, ktoré továreň obmedzí až do takej miery, že môže dôjsť k úplnému zastaveniu výroby a zavretiu fabriky.

Ľudské telo je závislé od riaditeľa, ktorým sme v tomto prípade my sami. Nedovoľme, aby sa problémy jeho chodu a fungovania nahromadili do takej miery, že si už nedokážeme poradiť.

Predíďme problémom a dajme telu to, čo potrebuje. Pomáhajme mu pri jeho správnom fungovaní. Dopĺňajme do organizmu organickú formu jódu denne. Naše telo nám poďakuje plným výkonnom aj vo vypätých situáciách.

Na príklade z predchádzajúcich kapitol sme si už vysvetlili, čo všetko je úlohou riaditeľa, či manažmentu vo fabrike. V istom zmysle môžeme za takýto vedúci prvok v našom organizme považovať štítnu žľazu. Kým ostatné endokrinné žľazy nášho tela potrebujú jód ako jednu zo zložiek, ktoré zabezpečujú ich správne fungovanie, štítna žľaza „žije“ z jódu. Štítna žľaza rozdeľuje jód do ostatných žliaz podľa potreby. Môžeme si to vysvetliť tak, že na základe „požiadaviek alebo potrieb“ jednotlivých endokrinných žliaz, štítna žľaza uvoľňuje a dodáva potrebné množstvá na správne miesta. Podmienkou týchto procesov je ale predpoklad, že samotná štítna žľaza má pravidelný a dostatočný prísun jódu, a môže tak s ním ďalej nakladať v dostatočnej miere. Preto naša spoločnosť dáva do Vašej pozornosti JODU ORGANIKU s dôrazom na jej organickú formu. Užívaním JODY ORGANIKY dávate štítnej žľaze možnosť správne vyživovať nielen ju samotnú, ale aj ostatné žľazy Vášho endokrinného systému. Vašim správnym rozhodnutím pomôžete svojmu organizmu, a to nielen preventívne, ale aj pri samotnom naprávaní „škôd“, ktoré sú vyvolané práve trvalým nedostatkom jódu a zvlášť organického jódu, ktorého sa nášmu telu prostredníctvom stravy takmer nedostáva. Naša strava totiž prakticky jód neobsahuje a ak áno, tak naozaj len v stopovej miere, a tá je silne nepostačujúca. Endokrinný systém a predovšetkým štítna žľaza sú odkázané na pomoc zvonka. Na Vašu pomoc.

Top
0

Your Cart