Archive / Olejovita

RSS feed for this section

Najväčším úspechom je môj výživový doplnok OLEJOVITA

IVANNA ČANDOVÁ, majiteľka a konateľka spoločností OLEJOVITA s.r.o., GLANDULA MYSTERY, ktorá vyrába, balí a distribuuje výživový doplnok OLEJOVITA®. V roku 2013 získala ocenenie Podnikateľka Slovenska v top kategórii Vynikajúca podnikateľka. 1. Ktorý moment bol kľúčový vo vašom profesionálnom a osobnom živote? Pre mňa bola vážnou udalosťou chvíľa, keď mi diagnostikovali poruchu funkcie štítnej žľazy a […]
O kameni a bylinke…

… alebo prečo si vybrať organický jód… prečo piť Olejovitu (Jodu organiku). Anorganická forma jódu a organická forma jódu sa od seba líšia presne tak ako kameň a bylinka. Asi všetci si pamätáme, že jedno zo základných rozdelení chémie je delenie na anorganickú – neživú chémiu a organickú – živú chémiu. Aby sme si uľahčili […]
Prečo bijeme na poplach

Predchádzajúce riadky Vás informovali o probléme, ktorým je potreba jódu v každej etape nášho života. Nasledujúce riadky sa budú venovať odborným štatistikám, ktoré sú čerpané z prieskumov WORLD HEALTHY ORGANIZACION (WHO) v preklade Svetová zdravotnícka organizácia,  a o ktoré svoje tvrdenia opierame. Už vieme, že endokrinný systém pre svoje správne fungovanie, pre správnu a dostatočnú tvorbu hormónov, potrebuje organický jód. Možnosti jeho […]
O 5 min 12

„Smiešne, zbytočné zvolanie.“ „Ďalší, čo chcú niečo predať.“ Tak nejako možno víria myšlienky v hlavách ľudí. „Zbytočne robia paniku,“ poviete si. S nami ľuďmi je to jednoducho tak. Nepočúvame okolie, nepočúvame seba a mnohokrát nepočúvame ani hlas vlastného srdca. Odpovedzte sami sebe na jednoduchú otázku: „Koľkokrát Vás Váš vnútorný hlas pred niečím varoval alebo k niečomu nabádal a Vy ste […]
Olejovita® na cestách

Milí naši priatelia, prispievatelia našej stránky, OLEJOVITA® ako sme už v predchádzajúcich kapitolách spomenuli, má svojich užívateľov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, podeľte sa s nami a s ďalšími užívateľmi OLEJOVITY o fotodokumentáciu kde všade sa OLEJOVITA®  s vami dostala. Vaše fotografie budeme raz mesačne vyhodnocovať a zasielateľa fotografie z NAJ miesta na našej Zemi vyhodnotíme a odmeníme jednou OLEJOVITOU, ktorú mu zašleme […]
Jód v ľudskom tele

Ľudské telo je zložitý systém, ktorého fungovanie a procesy v ňom nie je ľahké popísať.  Je všeobecne známe, že človek potrebuje pre svoj život vzduch, vodu a potravu. Toto vymenovanie však ani zďaleka nepostačuje na pochopenie zložitosti procesov, ktorými naše telo tieto tri základné elementy spracúva, a akým spôsobom s nimi  následne hospodári. Pre naše potreby však postačí skonštatovať, že […]
Top
0

Your Cart